2. Konferencja Choroby jelita grubego

2. Konferencja Choroby jelita grubego

Kraków
21-22 kwietnia 2022

zarejestruj się

Zaproszenie

Szanowni Państwo,


Od czasu naszej poprzedniej Konferencji na początku marca 2020 r. wszyscy staraliśmy się robić swoje, choć niekiedy wymagało to zastosowania środków ochrony osobistej. Nie liczmy teraz strat ani nie popadajmy w marazm. Proponujemy kolejne spotkanie wiosną, w dniach 21 i 22 kwietnia w Krakowie, poświęcone chorobom jelita grubego. Ponownie poruszymy aktualne tematy dotyczące nowotworów jelita grubego i technik endoskopowych. Wprowadzimy nowy temat nieswoiste choroby zapalne jelit.


Dla kogo jest ta Konferencja? Zapraszamy lekarzy onkologów, chirurgów, radioterapeutów, gastroenterologów i wykonujących badania endoskopowe, ale też wszystkich zainteresowanych rezydentów do udziału w Konferencji. Warunkiem uczestnictwa jest udokumentowane szczepienie przeciwko COVID-19.


Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń, poznania opinii spoza swojej dyscypliny, a także poszerzenia i usystematyzowania wiedzy.


Spotkajmy się w dobrym towarzystwie w Krakowie!


Serdecznie zapraszamy w imieniu Komitetu Naukowego

Dr hab. n. med. Antoni Szczepanik, 
prof. UJ
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zwolińska-Wcisło
Prof. dr hab. n. med. Mirosław SzuraProgram

21 kwietnia, czwartek

9:00–9:30 Otwarcie Konferencji


9:30–11:00
Sesja 1 

 • Niekorzystne cechy raka jelita grubego w badaniu histopatologicznym MSI i Immunoscore 
 • Chory z ileostomią odbarczającą – problem dla onkologa i chirurga  – prof. Antoni Szczepanik
 • Rozsiew raka jelita grubego do otrzewnej – prof. Cem Terzi
 • Strategia leczenia rozsianego raka jelita grubego – prof. Rafał Stec

11:00–11:20 Przerwa kawowa


11:20–13:10
Sesja 2 
Sesja pod patronatem Katedry Gastroenterologii i Hepatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Leczenie nieswoistych chorób zapalnych jelit – prof. Grażyna Rydzewska-Wyszkowska
 • Niedożywienie w nieswoistych chorobach zapalnych jelit, przygotowanie do operacji – prof. Małgorzata Zwolińska-Wcisło
 • Powikłania zatorowo-zakrzepowe u chorych w nieswoistych chorobach zapalnych jelit – prof. Danuta Owczarek
 • Mikroskopowe zapalenie jelita – dr hab. Dorota Cibor
 • Leczenie farmakologiczne nieswoistych chorób zapalnych jelit w okresie okołooperacyjnym i wskazania do leczenia operacyjnego. Punkt widzenia internisty i chirurga – dr Agnieszka Piątek-Guziewicz, dr Tomasz Kruszyna

Sesja satelitarna 2a

 • Co wynika z badania PRODIGE 7 cz. I – prof. Tomasz Jastrzębski
 • Co wynika z badania PRODIGE 7 cz. II 
 • Chemioterapia neoadjuwantowa w raku okrężnicy – czy będzie standardem? – prof. Lucjan Wyrwicz
 • Pierwotne usunięcie guza u chorego na raka jelita grubego z nieresekcyjnymi przerzutami odległymi – czy na pewno nie ma sensu? – prof. Dawid Murawa


13:10–14:00 Lunch


14:00–16:00
Sesja 3 

 • Leczenie uzupełniające w raku okrężnicy – dr Leszek Kraj
 • Radioterapia i konsolidacyjna chemioterapia (Total Neoadjuvant Treatment) w raku odbytnicy – prof. Krzysztof Bujko
 • Prehabilitacja  u chorych z  nowotworami jelita grubego – prof. Iwona Głowacka-Mrotek
 • Zespolenie  ekstrakorporalne i wewnątrzbrzuszne w chirurgii  laparoskopowej okrężnicy – prof. Wojciech Zegarski
 • Zieleń indocjaninowa  w chirurgii kolorektalnej – prof. Gian-Luca Baiocchi

Sesja satelitarna 3a
Sesja pod patronatem Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich
Zabiegi operacyjne w chorobach jelita grubego cz. I – prezentacje video

16:00–16:20 Przerwa kawowa


16:20–17:50
Sesja 4 
Sesja pod patronatem Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich

 • Kolonoskopia - standardy przygotowania, świadoma zgoda i standard wykonania badania – dr Wojciech Milanowski
 • Nowe rozwiązania technologiczne w kolonoskopii – prof. Michał Kukla
 • Kolonoskopia śródoperacyjna – prof. Kryspin Mitura
 • Powikłania w trakcie  kolonoskopii – postępowanie – prof. Mirosław Szura
 • Terapia endo-vac w niepowodzeniach chirurgii jelita grubego – prof. Jacek Sobocki
 • Rola kolonoskopii w diagnostyce i leczeniu krwawienia do dolnego odcinka przewodu pokarmowego – prof. Mateusz Jagielski

Sesja satelitarna 4a
Sesja pod patronatem Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich
Zabiegi operacyjne w chorobach jelita grubego cz. II – prezentacje video

22 kwietnia, piątek

9:00–10:30
Sesja 5 

 • Watch and wait w raku odbytnicy – co wiemy obecnie, jak obserwować chorych 
 • Nieszczelność zespoleń jelita grubego – jak rozpoznawać – prof. Zbigniew Lorenc
 • Nieszczelność zespoleń odbytnicy – jak leczyć – prof. Tomasz Banasiewicz
 • Niechirurgiczne  leczenie miejscowe przerzutów do wątroby – prof. Piotr Kołodziejczyk
 • Leczenie przerzutów raka jelita grubego do płuc – prof. Jarosław Kużdżał

10:30–10.50 Przerwa kawowa


10:50–12:50
Sesja 6 
Sesja pod patronatem Katedry Gastroenterologii i Hepatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Nadzór onkologiczny w nieswoistych chorobach  zapalnych jelit – prof. Jarosław Reguła
 • Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (PSC) - powikłania, możliwości leczenia – prof. Marek Hartleb
 • Diagnostyka i leczenie anemii w nieswoistych chorobach zapalnych jelit  – lek. Olga Kaczmarczyk
 • Różne stany zapalne jelit (polekowe, chemiczne, izolowane owrzodzenie) – dr Bartosz Brzozowski
 • Znaczenie mikrobioty jelitowej w patogenezie i leczeniu raka jelita grubego –  prof. Michał Kukla

Sesja satelitarna 6a 
Spotkanie z radiologiem – badanie rezonansu magnetycznego w diagnostyce schorzeń jelita grubego. Prezentacja przypadków – dr Anna Grochowska


12:50–13:50 Lunch


13:50–15:20
Sesja 7 
Sesja pod patronatem Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich

 • Techniki  usuwania polipów, jakie metody są preferowane, podpowiedzi eksperta – prof. Mirosław Szura
 • Zalety i ograniczenia ESD – dr Michał Spychalski
 • Polipy ząbkowane – dr Marek Bugajski
 • Duży polip odbytnicy – postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne – dr Marek Winiarski
 • Rak w polipie – zasady postępowania – dr Szymon Pietruszka


15:20–15:40 Przerwa kawowa


15:40–17:20
Sesja 8 
Prezentacja przypadków i test – prof. Andrzej Rutkowski, dr hab. Dorota Cibor, dr Radosław Pach


17:20–17:30 Zakończenie Konferencji

WARSZTATY 

21 kwietnia, czwartek
9:30–13:10 Technika szycia w chirurgii laparoskopowej

22 kwietnia, piątek
9:00–12:50 Endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa


Miejsce warsztatów: Zakład Endoskopii

Komitet Organizacyjny i Naukowy

Komitet Organizacyjny

Prezydium

Prof. Antoni Szczepanik
Prof. Malgorzata Zwolińska-Wcisło
Prof. Mirosław Szura
Prof. Michał Pędziwiatr
Dr Joanna  Streb
Dr  Krzysztof Małecki

Sekretarz  

dr Radosław Pach

Członkowie

Prof. Danuta Owczarek
Prof. Piotr Kołodziejczyk
Prof. Tomasz Rogula
Dr hab. Dorota Cibor
Dr Bogdan Niekowal


Komitet Naukowy
Prof. Antoni Szczepanik
Prof. Malgorzata Zwolińska-Wcisło
Prof. Mirosław Szura
Prof. Michał Pędziwiatr
Dr Joanna  Streb
Dr Krzysztof Małecki
Dr Radosław Pach
Prof. Danuta Owczarek
Prof. Piotr Kołodziejczyk
Prof. Tomasz Rogula
Dr hab. Dorota Cibor
Prof. Tomasz Banasiewicz
Prof. Piotr Kołodzejczyk
Prof. Iwona Głowacka–Mrotek
Dr hab. Rafał Stec
Prof. Krzysztof Bujko
Prof. Wojciech Zegarski
Prof. Dawid Murawa
Prof. Jacek Sobocki

Rejestracja

Koszt uczestnictwa:

 • 308 zł brutto - wpłaty do 31 marca 2022 r.
 • 357 zł brutto - wpłaty po 31 marca 2022 r.


BEZPŁATNA REJESTRACJA dla:

 • Słuchaczy Studiów Podyplomowych Koloproktologii Praktycznej 
  (studia realizowane przy współpracy UJ CM oraz Polskiego Towarzystwa Koloproktologii)
 • Przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego Konferencji 

Prosimy o wybranie właściwego typu uczestnika w procesie rejestracji.


Termin zgłoszeń do 18 kwietnia 2022 r. lub do wyczerpania miejsc.


 Opłata za uczestnictwo stacjonarne obejmuje*:

•    udział w wykładach i dyskusjach
•    certyfikat uczestnictwa
•    wstęp na wystawę firm farmaceutycznych
•    przerwy kawowe, lunch

*Podany koszt nie uwzględnia ceny noclegu


Uczestnikami Konferencji mogą być wyłącznie osoby zaszczepione. Szczegółowe informacje w Regulaminie Konferencji.


Dane do przelewu:

 • Nazwa odbiorcy: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin
 • Nr konta: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Lublin
   67 1540 1144 2114 6406 8224 0004
 • Tytułem: Choroby jelita grubego 2022 (imię i nazwisko uczestnika/firma)


W przypadku chęci otrzymania faktury proforma, prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: sklep@czelej.com.pl


Udział w konferencji mogą wziąć osoby, które są uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi, dlatego w procesie rejestracji konieczne jest podanie numeru PWZ.

Noclegi

Szanowni Państwo,

zapraszamy do indywidualnej rezerwacji noclegu w poniższych hotelach.


Garden Square Hotel ****

ul. Sucha 1D, Kraków

www.gardensquarehotel.pl


Na hasło „WYDAWNICTWO” ceny specjalne:

- pokój 1-osobowy - 249 zł/doba ze śniadaniem

- pokój 2-osobowy - 299 zł/doba ze śniadaniem


W celu dokonania rezerwacji należy skontaktować się bezpośrednio z recepcją hotelu telefonicznie pod nr 12 397 77 31 lub 533 398 847, bądź mailowo na adres hotel@gshotel.plHotel TERESITA **

ul. Schweitzera 3, Kraków

www.teresita.pl


Rezerwacji pokoi można dokonać:

telefonicznie: 12 657 94 77, 518-357-667

poprzez e-mail: recepcja@teresita.pl


Informacja o warunkach rezerwacji bezpośrednio w hotelu pod w.w. numerem telefonu.

Partnerzy

PATRONAT MEDIALNY


Patronat

Konferencja pod patronatem

Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Marcina Jędrychowskiego

Organizator

Organizator merytoryczny: 

Krakowskie Stowarzyszenie im. Ludwika Rydygiera


Współorganizator:

I Katedra Chirurgii Ogólnej  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katedra Gastroenterologii  i Hepatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Sekcja Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich
Sekcja Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich


Organizator logistyczny: 

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.


Biuro organizacyjne:

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

03-968 Warszawa

Ul. Saska 9J

Tel. 22 616 60 52

Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Agnieszka Gulbierz

e-mail: agnieszka.gulbierz@czelej.com.pl

+48 664 911 205

Kontakt dla uczestników:

Oktawiusz Ofiarski

e-mail: oktawiusz.ofiarski@czelej.com.pl

+48 664 911 212